Welkom op de site van Kieft & Rijs Advocaten.

Wij bieden juridische dienstverlening op hoogwaardig niveau, zowel in procedures als daarbuiten.

Ons kantoor bestaat uit twee advocaten: mevrouw mr. M. (Marieke) Kieft en mevrouw mr. M. (Marije) Rijs. Onder Advocaten leest u meer over hen.

De advocaten worden ondersteund door Annie, die als aanspreekpunt fungeert als het gaat om het maken van afspraken, financiële zaken en ook wanneer u geïnformeerd wenst te worden over de stand van uw zaak. Vaak kan Annie uw vragen direct beantwoorden. Zo niet, dan zorgt ze ervoor dat uw vraag of opmerking snel en adequaat wordt doorgegeven en afgehandeld.

Om voor u als cliënt inzichtelijk te maken wat wij u kunnen bieden, kunt u een afspraak maken voor een gratis oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw juridische vragen en beoordelen wij of bijstand van een advocaat al dan niet noodzakelijk is. Daarbij geven wij u ook een indicatie van de kosten. Als één van de weinige kantoren in Enschede behandelen wij ook zogenaamde toevoegingszaken. Meer informatie hierover en over de kosten van rechtsbijstand vindt u op deze website onder Kosten.

Ons kantoor kenmerkt zich door de praktische en efficiënte aanpak, waarbij het belang van de cliënt voorop staat. Onze voorkeur gaat er naar uit een geschil zo veel mogelijk buiten een procedure te beëindigen door samen naar oplossingen te zoeken. Daarom hebben we goede contacten opgebouwd met diverse instanties. Echter, als een procedure onvermijdelijk is, zullen wij u daarin daadkrachtig bijstaan. Cliënten zijn vaak tevreden over de heldere afspraken die gemaakt worden, de laagdrempeligheid van het kantoor en de betrokken werkwijze.

Op deze site vindt u verder informatie over de advocaten, de zaken die we behandelen, de kosten van rechtsbijstand en een routebeschrijving.